Table of contentsProbabilities
Comportement extrémal des copules diagonales et de Bertino
[Extremal behavior of diagonal and Bertino copulas]