π-omomorfismi e loro rappresentazione
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 4, Tome 8 (1981) no. 1, pp. 119-155.
@article{ASNSP_1981_4_8_1_119_0,
   author = {Poletti, Mario and Volpi, Aldo},
   title = {$\pi $-omomorfismi e loro rappresentazione},
   journal = {Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze},
   pages = {119--155},
   publisher = {Scuola normale superiore},
   volume = {Ser. 4, 8},
   number = {1},
   year = {1981},
   zbl = {0467.12023},
   language = {it},
   url = {http://www.numdam.org/item/ASNSP_1981_4_8_1_119_0/}
}
TY - JOUR
AU - Poletti, Mario
AU - Volpi, Aldo
TI - $\pi $-omomorfismi e loro rappresentazione
JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze
PY - 1981
DA - 1981///
SP - 119
EP - 155
VL - Ser. 4, 8
IS - 1
PB - Scuola normale superiore
UR - http://www.numdam.org/item/ASNSP_1981_4_8_1_119_0/
UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0467.12023
LA - it
ID - ASNSP_1981_4_8_1_119_0
ER - 
Poletti, Mario; Volpi, Aldo. $\pi $-omomorfismi e loro rappresentazione. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 4, Tome 8 (1981) no. 1, pp. 119-155. http://www.numdam.org/item/ASNSP_1981_4_8_1_119_0/

[MC] I. Barsotti, Moduli canonici e gruppi analitici commutativi, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, 13 (1959), pg. 303. | Numdam | MR 113887 | Zbl 0092.27203

[MA] I. Barsotti, Metodi analitici per varietà abeliane in caratteristica positiva, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, capp. 1, 2, 18 (1964), pg. 1. | Numdam | MR 168566 | Zbl 0121.16104

[1] M. Poletti, Prolungamenti finiti di un corpo e iperalgebre, Ist. Naz. Alta Mat., Symposia Math., 15 (1975), pg. 461. | MR 406991 | Zbl 0318.12101

[2] M. Poletti, Prolungamenti finiti di un corpo ed algebre gruppali, Ann. Mat. pura appl., (IV), 115 (1977), pg. 381. | MR 476710 | Zbl 0376.12010

[3] S. Lang, Algebra, Addison-Wesley, 1965. | MR 197234 | Zbl 0193.34701