Sopra una diseguaglianza integrale
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 3, Tome 21 (1967) no. 2, pp. 167-188.
@article{ASNSP_1967_3_21_2_167_0,
   author = {Talenti, Giorgio},
   title = {Sopra una diseguaglianza integrale},
   journal = {Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze},
   pages = {167--188},
   publisher = {Scuola normale superiore},
   volume = {Ser. 3, 21},
   number = {2},
   year = {1967},
   zbl = {0158.05301},
   mrnumber = {218514},
   language = {it},
   url = {http://www.numdam.org/item/ASNSP_1967_3_21_2_167_0/}
}
Talenti, Giorgio. Sopra una diseguaglianza integrale. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Série 3, Tome 21 (1967) no. 2, pp. 167-188. http://www.numdam.org/item/ASNSP_1967_3_21_2_167_0/

[1] E.F. Beckenbach-R. Bellman: Inequalities (Springer-Verlag, 1965). | MR 192009 | Zbl 0126.28002

[2] G.H. Hardy-J.E. Littlewood-G. Polya: Inequalities (Cambridge, 1934). | JFM 60.0169.01 | MR 46395 | Zbl 0010.10703

[3] G. Talenti: Una diseguaglianza integrale (Bollettino U.M.I., vol.XXI, 1966). | MR 196025 | Zbl 0151.05201

[4] G. Talenti: Soluzioni a simmetria assiale di equazioni ellittiche (Annali di Mat., vol. LXXI, 1966). | MR 211051 | Zbl 0154.12302

[5] A. Zygmund: Trigonometric series (Cambridge, 1959). | Zbl 0085.05601

[6] P.R. Beesack: Hardy's inequality and its extensions (Pacific J. of Math., XI, 1961). | MR 121449 | Zbl 0103.03503