%0 Journal Article %A de Graaf, J. %A Peletier, L. A. %T On the solution of Schrödinger-like wave equations %J Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova %D 1969 %P 329-340 %V 42 %I Seminario Matematico of the University of Padua %U http://www.numdam.org/item/RSMUP_1969__42__329_0/ %G en %F RSMUP_1969__42__329_0