%0 Journal Article %A Chirka, E. M. %A Shcherbina, N. V. %T Pseudoconvexity of rigid domains and foliations of hulls of graphs %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1995 %P 707-735 %V 22 %N 4 %I Scuola normale superiore %U http://www.numdam.org/item/ASNSP_1995_4_22_4_707_0/ %G en %F ASNSP_1995_4_22_4_707_0